Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa - Aktualności - KPP Prudnik

Aktualności

Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 22.02.2018

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest popularnym sposobem komunikowania się z Policją. Świadczy o tym blisko 900 zgłoszeń mieszkańców naszego regionu. To interaktywne narzędzie jest łatwe w obsłudze i skuteczne w przekazywaniu informacji o miejscach, gdzie łamane jest prawo. Dzięki temu możemy mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w naszej okolicy.

O tym, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest interaktywnym narzędziem komunikacji pomiędzy społeczeństwem a Policją wie już większość mieszkańców naszego regionu. Świadczyć może o tym liczba zgłoszeń. Jak do tej pory na terenie powiatu prudnickiego odnotowaliśmy ich blisko 900.

Są jednak tacy, do których ta informacja być może jeszcze nie dotarła. Dlatego przypominamy, że KMZB służy do zgłaszania nieakceptowanych społecznie zjawisk. Policjanci sprawdzają wskazane miejsca i reagują na łamanie prawa

Zdecydowana większość zgłoszeń dotyczy przekraczania dozwolonej prędkości – 216, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym – 215, nieprawidłowego parkowania – 169, czy złej organizacji ruchu - 68 zgłoszeń.

Policjanci, którzy na miejscu weryfikowali te zagrożenia, potwierdzili blisko 42% z nich.

Obsługa Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest intuicyjna. Wystarczy wejść na stronę internetową Komendy Powiatowej Policji w Prudniku. Jako pierwszy pojawi się folder KMZB. Po kliknięciu otwiera się informacja o tym, co to jest KMZB i do czego służy. Znajduje się tam również odnośnik do mapy, jest także możliwość korzystania z narzędzia bez przechodzenia na inne strony. Należy uważnie przeczytać regulamin, zatwierdzić go i już można przekazywać policjantom informacje o niepokojących nas zjawiskach.

Aby usprawnić komunikację, zostało przygotowane specjalne ikony, które umożliwiają szybkie i sprawne precyzowanie zagrożeń i nanoszenie ich na mapę. Policja ma 2 dni na podjęcie zgłoszenia i 5 dni na jego weryfikację. Jeśli informacja potwierdzi się, policjanci nadają jej status „potwierdzone” i dążą do usunięcia konkretnego zagrożenia. Do działań w razie potrzeby, angażowane są także inne służby.

Pamiętajmy jednak, że KMZB nie jest to narzędzie powodujące natychmiastową interwencję Policji – do tego wciąż służy numer alarmowy 997 i 112!!!

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html