Aktualności

Działania „BEZPIECZNY PRZEJAZD KOLEJOWY” na terenie powiatu prudnickiego

Data publikacji 06.03.2018

Policjanci ruchu drogowego z prudnickiej komendy włączyli się wojewódzką akcję „BEZPIECZNY PRZEJAZD KOLEJOWY”. W trakcie działań funkcjonariusze sprawdzali czy użytkownicy dróg stosują się do przepisów ruchu drogowego i nie sprowadzają na siebie niebezpieczeństw poprzez lekkomyślność i brak wyobraźni.

W poniedziałek (5 marca), od wczesnych godzin porannych policjanci z Prudnika włączyli się w wojewódzką akcję „BEZPIECZNY PRZEJAZD KOLEJOWY”. Funkcjonariusze w ramach działań objęli nadzorem 6 przejazdów kolejowych. Mundurowi sprawdzali, czy kierowcy stosują się do znaku STOP i sygnalizacji świetlnej oraz nie wjeżdżają na przejazd bez uprzedniego upewnienia się o nadjeżdżającym pociągu. Funkcjonariusze w trakcie działań nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości.

Mimo wszystko podobne akcje będą kontynuowane. Celem kampanii bowiem jest podnoszenie świadomości uczestników ruchu drogowego o zagrożeniach wynikających z braku ostrożności na przejazdach kolejowych. Jak również utrwalenie nawyku zatrzymywania się przed każdym przejazdem kolejowym, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa.

Odrębny apel kierowany był do pieszych, aby nie przechodzili przez przejazdy przy opuszczonych zaporach i nie poruszali się po torowiskach.

Przypominamy:

- dojeżdżając do przejazdu kolejowego powinniśmy zachować szczególną ostrożność,

- gdy widzimy czerwony sygnał obowiązkowo zatrzymujemy się przed przejazdem kolejowym,

- czekając przed przejazdem kolejowym, przez który przejeżdża pociąg, możemy ruszyć dopiero po całkowitym uniesieniu się szlabanu i wyłączeniu czerwonego sygnału,

- gdy jesteśmy świadkami zdarzenia natychmiast poinformujmy o tym policję i inne służby ratunkowe.

  • Działania „BEZPIECZNY PRZEJAZD KOLEJOWY” na terenie powiatu prudnickiego
  • Działania „BEZPIECZNY PRZEJAZD KOLEJOWY” na terenie powiatu prudnickiego
  • Działania „BEZPIECZNY PRZEJAZD KOLEJOWY” na terenie powiatu prudnickiego