Aktualności

Szkolenie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z obsługą defibrylatora AED

Data publikacji 17.01.2017

W Starostwie Powiatowym w Prudniku przeprowadzono szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z obsługą defibrylatora AED. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Prudniku, Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku oraz Zespół Szkół w Głogówku. Łącznie przeszkolono 35 przedstawicieli instytucji w których zamontowane zostaną defibrylatory AED wraz z szafkami.

Uczestnicy szkolenia poznali podstawy prawne oraz zasady: wezwania pomocy i prowadzenia rozmowy z dyspozytorem, zachowania bezpieczeństwa własnego przy udzielaniu pierwszej pomocy, oceny funkcji życiowych ABC, postępowania przy: omdleniu, zakrztuszeniu, zadławieniu, padaczce, cukrzycy oraz z osobą nieprzytomną.

Ponadto, program szkolenia obejmował podstawowe zabiegi ratujące życie (BLS-RKO), postępowanie przy bólu serca, oparzeniu, złamaniu i zwichnięciu, układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej ustalonej oraz wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji na temat wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Istotnym elementem szkolenia było zapoznanie się z budową, działaniem, zastosowaniem i obsługą defibrylatora AED. Zajęcia prowadzone przez ratownika medycznego odbyły się w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych przy wykorzystaniu fantoma.  Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia ukończenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zadanie zrealizowano w ramach partnerskiego projektu Powiatu Prudnickiego i Komendy Powiatowej Policji w Prudniku pn. "RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego” dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

  • policjanci szkolą się z pierwszej pomocy
  • policjanci szkolą się z pierwszej pomocy
  • szkolenie z pierwszej pomocy
  • szkolenie z pierwszej pomocy
  • szkolenie z pierwszej pomocy
  • logo projektu