ROZPOCZĘCIE PROJEKTU „BEZPIECZNE SZLAKI POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO” - Aktualności - KPP Prudnik

Aktualności

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU „BEZPIECZNE SZLAKI POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO”

Data publikacji 18.05.2017

Rozpoczęła się realizacja projektu „Bezpieczne szlaki pogranicza polsko-czeskiego” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Opolu i Komenda Wojewódzka w Policji w Ostrawie. Projekt bezpośrednio przygotowywany jest przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku i Komendy Powiatowej Policji w Bruntalu i będzie realizowany do końca kwietnia 2018 r.

Na terenie Republiki Czeskiej pod Pradziadem miała miejsce konferencja inaugurująca projekt „Bezpieczne szlaki pogranicza polsko-czeskiego” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Podczas spotkania omówione zostały cele i kierunki działań, które będą realizowane zarówno przez stronę Polską jak i Czeską.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów pogranicza, a także wzrost świadomości i wiedzy społeczeństwa w odniesieniu co do zasad i przepisów poruszania się na terenie przygranicznym. Jak również podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników polskiej i czeskiej policji oraz zacieśnienie współpracy przedstawicieli obu krajów.

Grupą docelową do której skierowany jest projekt - to najmłodsi mieszkańcy pogranicza. Działania będą ukierunkowane także do seniorów, jak również pozostałych mieszkańców i turystów. Ponadto polscy funkcjonariusze wezmą udział w kursie języka czeskiego, kursie pierwszej pomocy przedmedycznej, a także przeprowadzą kampanię edukacyjną na pograniczu polsko-czeskim.

Koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Opolu i Komenda Wojewódzka w Policji w Ostrawie. Projekt bezpośrednio przygotowywany jest przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku i Komendy Powiatowej Policji w Bruntalu i będzie realizowany do końca kwietnia 2018 r.

Całkowita wartość projektu to 20 943,00 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 17 801,55 euro oraz  dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 3 141,45 euro.

 

 • ROZPOCZĘCIE PROJEKTU „BEZPIECZNE SZLAKI POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO”
 • ROZPOCZĘCIE PROJEKTU „BEZPIECZNE SZLAKI POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO”
 • ROZPOCZĘCIE PROJEKTU „BEZPIECZNE SZLAKI POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO”
 • ROZPOCZĘCIE PROJEKTU „BEZPIECZNE SZLAKI POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO”
 • ROZPOCZĘCIE PROJEKTU „BEZPIECZNE SZLAKI POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO”
 • ROZPOCZĘCIE PROJEKTU „BEZPIECZNE SZLAKI POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO”
 • ROZPOCZĘCIE PROJEKTU „BEZPIECZNE SZLAKI POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO”
 • ROZPOCZĘCIE PROJEKTU „BEZPIECZNE SZLAKI POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO”
 • ROZPOCZĘCIE PROJEKTU „BEZPIECZNE SZLAKI POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO”
 • ROZPOCZĘCIE PROJEKTU „BEZPIECZNE SZLAKI POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO”
 • ROZPOCZĘCIE PROJEKTU „BEZPIECZNE SZLAKI POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO”
 • ROZPOCZĘCIE PROJEKTU „BEZPIECZNE SZLAKI POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO”