Grafik znakowania rowerów na sierpień - Aktualności - KPP Prudnik

Aktualności

Grafik znakowania rowerów na sierpień

Data publikacji 28.07.2017

Nie daj szansy złodziejowi - oznakuj swój rower!!! Głównym celem akcji jest możliwość identyfikacji właściciela w przypadku odzyskania skradzionego roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży rowerów poprzez nanoszenie cech identyfikacyjnych na rowery. Działania pn. "Oznakuj swój rower" prowadzone są w wyznaczonych terminach przez policjantów na terenie Komendy Powiatowej Policji w Prudniku i na terenie jednostek podległych.

Procedura znakowania polega na wygrawerowaniu oznaczenia składającego się z liter i cyfr oraz rejestracji w bazie danych Policji – elektronicznym rejestrze przedmiotów oznakowanych. Policjanci indywidualny numer wygrawerują w co najmniej dwóch miejscach.

Dzięki takiemu systemowi każdy oznakowany rower ma inny numer, a ponadto można łatwo ustalić jednostkę w której został oznakowany.

• Policjanci przed znakowaniem roweru wypełnią kartę ewidencyjną roweru, a po wygrawerowaniu numeru zarejestrują rower w elektronicznym rejestrze przedmiotów oznakowanych (E-RPO),

• Rejestracja w komputerowej bazie danych odbywa się na podstawie: dokumentu tożsamości właściciela (tylko osoba pełnoletnia),

• Osoby niepełnoletnie mogą oznakować swój rower w obecności jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

TERMINY ZNAKOWANIA ROWERÓW w Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku i jednostkach podległych:

09.08.2017 r. w godz. 12:00 – 14:00 na terenie Komedy Powiatowej Policji w Prudniku przy ul. Skowrońskiego 39,

16.08.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00 na terenie Komisariatu Policji w Głogówku przy ul. Dworcowej 22,

30.08.2017 r. w godz. 12:00 – 14:00 na terenie Komedy Powiatowej Policji w Prudniku przy ul. Skowrońskiego 39.