Aktualności

„Razem dla bezpieczeństwa-kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - ETAP II”

Data publikacji 08.07.2017

„Razem dla bezpieczeństwa-kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - ETAP II” - to kolejny projekt, który został przygotowany i będzie realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Prudniku. Wartość projektu to 100 000 zł. W ramach pozyskanych środków zrealizowanych zostanie wiele ciekawych działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Starostwo Powiatowe w lutym br. złożyło do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego projekt pn.: „Razem dla bezpieczeństwa-kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - ETAP II”. W wyniku oceny projekt uzyskał 95 punktów zajmując pierwsze miejsce na szczeblu wojewódzkim i szóste miejsce w Polsce.  W ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” otrzymał dofinansowanie w kwocie 100.000 zł, do których Powiat Prudnicki dołoży 25.000 zł ze  środków własnych.

Projekt został przygotowany i będzie realizowany w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Prudniku oraz Komendą Powiatową PSP w Prudniku. Tworzyły go, ze strony Starostwa Powiatowego w Prudniku: Anna Wojtczak - Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia i Katarzyna Kret - Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego, ze strony Komendy Powiatowej Policji w Prudniku: asp. szt. Janusz Bojkowski - Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego wraz z podkom. Katarzyną Żegleń i mł. asp. Tomaszem Kukułką pod nadzorem podinsp. Krzysztofa Urbana - I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, a ze strony KP PSP w Prudniku bryg. Tomasz Protaś - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Prudniku.

W ramach pozyskanych środków zrealizowanych zostanie wiele ciekawych działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych:

- zajęcia pozalekcyjne i szkolenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

- warsztaty artystyczne i Andrzejki „Prudnickiej Grupy PaT” w ramach programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”,

- przedsięwzięcia wspierające działalność „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku (wyjazd na Ogólnopolską Galę Wolontariatu do Gdańska, Wigilia Polska na Rynku w Prudniku),

- konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na pracę plastyczną pod hasłem „Bądź widoczny na drodze”,

- konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Młodzi przeciwko wykluczeniom społecznym”,

- warsztaty i wykłady specjalistyczne dla uczniów i rodziców,

- konferencja metodyczna „Nowe technologie cyfrowe a rozwój edukacyjny i emocjonalny dzieci i młodzieży-szanse i zagrożenia”,

- szkolenia profilaktyczno-edukacyjne przeprowadzone przez funkcjonariuszy KPP w Prudniku w zakresie odpowiedzialności karnej nieletnich, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji wśród ofiar i sprawców stosowania hejtu w Internecie, szkodliwości substancji  psychoaktywnych, cyberprzemocy i cyberprzestrzeni, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zasad postępowania na terenie placówki oświatowej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej (np. ataku terrorystycznego), problemu przemocy w rodzinie z punktu widzenia młodzieży,

- kampania „Świeć odblaskiem, daj się zauważyć”,

- film instruktażowy „Zabezpieczenie działań służb i straży podczas wypadku drogowego”,

- Wojewódzki Turniej Rowerowy dla uczniów szkół specjalnych,

- spotkanie dla mieszkańców wsi „Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym”, 

- kwalifikacyjny kurs obronnej walki wręcz i technik obezwładniających oraz kurs doskonalenia techniki jazdy samochodem na płycie poślizgowej dla funkcjonariuszy KPP        w Prudniku,

- warsztaty interwencji kryzysowej adresowane do funkcjonariuszy, którzy muszą zawiadomić rodzinę lub inne bliskie osoby o tragicznym wydarzeniu,

- zakup 2 defibrylatorów i szafek wewnętrznych dla SOSW w Prudniku i Głogówku,

- monitoring wizyjny w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku (budynek technikum nr 2 i II LO – II etap) oraz Zespole Szkół w Głogówku (hala sportowa).

  • „Razem dla bezpieczeństwa-kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - ETAP II”
  • „Razem dla bezpieczeństwa-kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - ETAP II”
  • „Razem dla bezpieczeństwa-kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - ETAP II”
  • „Razem dla bezpieczeństwa-kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - ETAP II”
  • „Razem dla bezpieczeństwa-kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - ETAP II”
  • „Razem dla bezpieczeństwa-kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego - ETAP II”