Rozstrzygnięcie Konkursu „MŁODZI PRZECIWKO WYKLUCZENIOM SPOŁECZNYM” - Aktualności - KPP Prudnik

Aktualności

Rozstrzygnięcie Konkursu „MŁODZI PRZECIWKO WYKLUCZENIOM SPOŁECZNYM”

Data publikacji 05.12.2017

Organizatorem Konkursu „Młodzi przeciwko wykluczeniom społecznym” był Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Prudniku we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Prudniku. Przedsięwzięcie przeprowadzono w ramach Programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” oraz partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA - kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II”, dofinansowanego z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów problematyką zjawiska wykluczenia społecznego oraz wykreowanie młodzieżowego wolontariatu w szkołach ponadgimnazjalnych.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach:

- „Myślenie Słowem” (rozprawka, reportaż) - wpłynęło 14 prac.

- „Myślenie Obrazem” (plakat, obraz) - wpłynęło 30 prac.

W dniach 24 i 27 listopada 2017 r. Komisje Konkursowe w składzie:

- Anna Wojtczak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,

- Zofia Zeprzałka-Krzemień – ekspert w zakresie polonistyki,

- Agata Wilczek – ekspert w zakresie plastyki,

- st. sierż. Krzysztof Noworolski – przedstawiciel KPP w Prudniku

dokonały oceny prac literackich i plastycznych.

Laureatami Konkursu w kategorii „Myślenie Słowem” zostali:

I miejsce -  Angelika Kulpa - uczennica Zespołu Szkół w Głogówku,

II miejsce - Dorota Gągor - uczennica Zespołu Szkół w Głogówku,

III miejsce - Michał Mazur - uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku. 

Wyróżnienia w tej kategorii zdobyli:

- Mariola Koczula - uczennica Zespołu Szkół w Głogówku,

-  Wiktoria Heda oraz Martyna Cebulka - uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku,

-  Patrycja Roskosz - uczennica Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.

Laureatami Konkursu w kategorii „Myślenie Obrazem” zostali:

I miejsce -  Kacper Czajka - uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku,

II miejsce - Karolina Orzech - uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku,

III miejsce - Mateusz Mika - uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku.

Wyróżnienia zdobyli:

-  Wiktoria Zamorska i Natalia Trzeja - uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku,

-  Angelika Koniewicz - uczennica Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku,

- Emilia Cebula - uczennica Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku.

Laureaci I miejsca w obu kategoriach otrzymali nagrody rzeczowe w postaci tabletów oraz dyplomy pamiątkowe. Pozostali laureaci, osoby wyróżnione oraz opiekunowie otrzymali upominki i dyplomy pamiątkowe.

  • III miejsce Mateusz Mika
  • Wyróżnienie Angelika Koniewicz
  • Wyróżnienie Emilia Cebula
  • Wyróżnienie Natalia Trzeja
  • Wyróżnienie Wiktoria Zamorska
  • I miejsce Kacper Czajka
  • II miejsce Karolina Orzech