ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT - Aktualności - KPP Prudnik

Aktualności

ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT

Data publikacji 05.12.2017

W sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku odbyły się po raz trzeci ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT, zorganizowane przez PaTPORT Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II”.

Zajęcia PaTPORTU prowadzone są metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej i koordynowane są przez Eksperta PaT-u Marzannę Zawadzką-Ciępkę w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjno-Profilaktycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.

W spotkaniu uczestniczyli wolontariusze z PaTPORT-ów prudnickich szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz Zespołu Szkół  w Głogówku. Zostali oni zaproszeni do wzięcia udziału w różnorodnych formach warsztatowych: teatralnej, plastycznej, gastronomicznej, fotograficznej, tanecznej, samoobrony i musztry. Andrzejki  rozpoczęły się od rana na wzór „Przystanków PaT”, gdzie na początku wolontariusze wybierali warsztaty, w których chcieli uczestniczyć, realizując swoje pomysły i umiejętności.

O godzinie 15:00 rozpoczęła się uroczysta Gala, którą zainaugurowano hymnem PaT-u „Nie wracamy jeszcze na Ziemię” Jarosława Chojnackiego w wykonaniu Małgorzaty Majewskiej uczennicy klasy gastronomicznej ZSR. Następnie każda z grup, pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów, przystąpiła do przedstawienia efektów swojej pracy.

W trakcie Gali nastąpiło podsumowanie konkursu  „Młodzi przeciwko wykluczeniom społecznym” w kategoriach: „Myślenie Słowem” i „Myślenie Obrazem” zorganizowanym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przez Starostwo Powiatowe w Prudniku we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Prudniku.

Nagrody i dyplomy pamiątkowe wręczyli: Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski i Komendant Powiatowy Policji w Prudniku podinsp. Krzysztof Urban.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia był pokaz musztry paradnej, który po raz pierwszy  prezentowany był z bronią.  Zaproszeni goście z podziwem obejrzeli umiejętności uczniów klas mundurowych i byli pod ich ogromnym wrażeniem.

Po podsumowaniu rezultatów pracy warsztatowej, zaproszono uczestników do wspólnej zabawy, którą rozpoczęła tradycyjnie „Belgijka”.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP II”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

 • ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT
 • ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT
 • ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT
 • ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT
 • ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT
 • ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT
 • ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT
 • ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT
 • ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT
 • ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT
 • ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT
 • ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT
 • ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT
 • ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT
 • ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT
 • ANDRZEJKI PRUDNICKIEJ GRUPY PaT