Pozwolenia na miotacze gazu obezwładniającego - Pozwolenia i licencje - KPP Prudnik

Pozwolenia i licencje

Pozwolenia na miotacze gazu obezwładniającego

Uzyskanie pozwolenia na miotacz gazu obezwładniającego.

Komendant Powiatowy Policji w Prudniku jest właściwym organem do wydania pozwolenia na miotacze gazu obezwładniającego posiadające miejsce stałego pobytu na terenie powiatu prudnickiego.

W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji bronią są również miotacze gazu obezwładniającego :

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji:

Miotacze gazu obezwładniającego oraz narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego (miejskiego) Policji,  a w przypadku żołnierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

 

Wnioski należy skaładać do Komendy Powiatowej Policji w Prudniku przy ul. Skowrońskiego 39, 48-200 Prudnik.