Szkolenie Funkcjonariuszy Ogniwa Ruchu Drogowego - Aktualności - KPP Prudnik

Aktualności

Szkolenie Funkcjonariuszy Ogniwa Ruchu Drogowego

Data publikacji 14.11.2019

Jak prawidłowo dokumentować czynności służbowe podczas zdarzeń drogowych? Jak radzić sobie w sytuacjach traumatycznych i kontrolować emocje? To tylko wybrane zagadnienia dwudniowego szkolenia funkcjonariuszy Ogniwa Ruchu Drogowego KPP w Prudniku, któremu przewodniczył Komendant Powiatowy Policji w Prudniku mł. insp. Krzysztof Urban.

 

Celem szkolenia, przeprowadzonego w dniu 6 listopada 2019 r. w Pokrzywnej przez asp. szt. Jarosława Wacha i  asp. szt. Jacka Salatę, funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, było pogłębienie i utrwalenie umiejętności prawidłowej obsługi zdarzeń drogowych, obejmującej zarówno zabezpieczenie miejsca zdarzenia i udzielenie pierwszej pomocy ofiarom, a także właściwe udokumentowanie wszystkich czynności funkcjonariusza ruchu drogowego  i procesowe zabezpieczenie śladów kryminalistycznych.  Funkcjonariusze doskonalili również umiejętności praktyczne z zakresu posługiwania się urządzeniami do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz w zakresie obsługi laserowych mierników prędkości. Dodatkowym elementem szkolenia było omówienie przez Pana Franciszka Kobylańskiego, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku, algorytmów postępowania w związku z afrykańskim pomorem świń.

W dniu 7 listopada br., podinsp. Liliana Golob, psycholog KWP w Opolu oraz kom. Danuta Salkiewicz z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Opolu, przeprowadziły szkolenie z zakresu psychologicznych aspektów radzenia sobie w sytuacjach traumatycznych oraz technik komunikacji i mediacji. Celem szkolenia było podniesienie przez funkcjonariuszy umiejętności radzenia sobie podczas obsługi zdarzeń drogowych, szczególnie w przypadku konieczności zawiadomienia rodziny o śmierci bliskiej dla nich osoby, a także podniesienie umiejętności budowania kontaktu z drugą osobą, ze szczególnym uwzględnieniem barier komunikacyjnych, z zastosowaniem technik asertywności oraz technik negocjacji i mediacji.

Zdobyta wiedza niewątpliwie przyczyni się do poszerzenia umiejętności interpersonalnych oraz poprawy komfortu psychicznego w codziennej pracy zawodowej funkcjonariuszy Ogniwa Ruchu Drogowego.

 

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP IV”, dofinansowanego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

 

  • Funkcjonariusze na sali szkoleniowej
  • Przemowa Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku
  • Szkolenie
  • Prezentacja