Rozmawiali z rodzicami i młodzieżą szkolną na temat bezpieczeństwa - Aktualności - KPP Prudnik

Aktualności

Rozmawiali z rodzicami i młodzieżą szkolną na temat bezpieczeństwa

Data publikacji 26.11.2019

Prudniccy policjanci oraz funkcjonariusz straży więziennej przeprowadzili cykl spotkań z młodzieżą szkolną i ich rodzicami. Spotkania dotyczyły zagrożeń związanych niebezpiecznymi treściami zamieszczanymi w Internecie, mowie nienawiści czy zagrożeniami związanym z zażywaniem środków odurzających. Pogadanki odbyły się w ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego-ETAP IV”.

Podczas spotkań z uczniami policjanci zajmujący się na co dzień profilaktyką społeczną przedstawili obowiązujące procedury postępowania w przypadku naruszenia norm prawnych i popełnianych czynów karalnych przez osoby nieletnie. Uczniowie dowiedzieli się, kogo uznaje się za osobę nieletnią, poznali pojęcie czynu karalnego oraz demoralizacji. Funkcjonariusz Aresztu Śledczego podczas spotkań przekazał wiedzę penitencjarną i resocjalizacyjną. Przestrzegał przed konsekwencjami zachowań ryzykownych wśród młodzieży, oraz nieprzestrzegania norm prawnych i społecznych.

Omawiając tematykę uzależnień, wskazano negatywne skutki picia alkoholu i używania środków odurzających przez młodzież, ich zgubny wpływ na organizm młodego człowieka, oraz działanie i skutki, jakie mogą wywołać w sferze psychofizycznej. Scharakteryzowano czynniki sprzyjające uzależnieniom. Spotkania dotyczyły także zagadnień cyberprzemocy i cyberprzestrzeni, w tym: niewłaściwego korzystania z Internetu, zagrożeń płynących z Sieci oraz sposobów ich rozpoznawania. Podniesiono kwestie odpowiedzialności prawnej nieletnich, ze szczególnym zaakcentowaniem najczęściej popełnianych przestępstw internetowych.

Poruszony został również temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, podstawowe znaki drogowe, wyposażenie roweru oraz uprawnienia i obowiązki rowerzystów. Podkreślano zasadność i obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Omówiono główne przyczyny wypadków drogowych oraz ich konsekwencje karne w odniesieniu do osób, które prowadzą pojazd będąc pod wpływem środków psychoaktywnych, czy korzystają z telefonów komórkowych.

Podczas spotkań profilaktyczno-edukacyjnych z rodzicami uczniów funkcjonariusze omówili płynące z Internetu zagrożenia, zwłaszcza zjawiska cyberprzemocy i cyberprzestępczości, oraz najczęściej popełniane przestępstwa internetowe. Zaprezentowali sposoby przeciwdziałania zagrożeniom, zabezpieczenia komputera, polecając rodzicom zwiększenie nadzoru nad dziećmi korzystającymi z komputera i Internetu.

Przedstawiono rodzicom zagadnienie profilaktyki narkotykowej, prezentując walizkę narkotykową z jej wyposażeniem. W celu podniesienia świadomości rodziców, ukazano konsekwencje prawne względem osób nieletnich popełniających czyny karalne związane m.in. z posiadaniem i sprzedażą środków odurzających. Wskazano instytucje pomocowe udzielające wsparcia dla rodzin z problemem narkomanii.

Szkolenia odbywały się w ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego-ETAP IV”, dofinansowanego ze środków rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.

  • Policjant i strażnk więzienny rozmawia z młodzieżą szkolną na temat bezpieczeństwa.
  • Policjant promuję wśród młodzieży szkolnej życie wolne od różnego rodzaju używek pokazując plakat "Szkoda Ciebie na te patoklimaty".
  • Policjant oraz funkcjonariusz straży więziennej rozmawia z młodzieżą szkolną na temat zagrożeń w szkole oraz w Internecie.
  • Policjanci podczas spotkania z rodzicami pokazują im walizkę narkotykową tzn. imitacje zabronionych substancji.
  • Rodzice podczas spotkania z policjantami słuchają na temat zagrożeń z jakimi może spotkać się młodzież szkolna.
  • Logo projektu "Razem dla bezpieczeństwa - Etap IV"