Prudniccy policjanci edukują uczniów oraz rodziców - Aktualności - KPP Prudnik

Aktualności

Prudniccy policjanci edukują uczniów oraz rodziców

Data publikacji 28.12.2017

Funkcjonariusze Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego-ETAP II” na przełomie listopada i grudnia przeprowadzili 11 szkoleń profilaktyczno-edukacyjnych, w których wzięło udział 231 uczniów szkół i 206 rodziców z Prudnika i Głogówka.

Podczas spotkań z uczniami funkcjonariusze: podkom. Katarzyna Żegleń i mł. asp. Tomasz Kukułka przedstawili obowiązujące procedury postępowania w przypadku naruszenia norm prawnych i popełnianych czynów karalnych przez osoby nieletnie. Zwracali szczególną uwagę na przepisy Kodeksu Karnego i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz wynikające z nich konsekwencje dla młodzieży. Uczniowie dowiedzieli się, kogo uznaje się za osobę nieletnią, poznali pojęcie czynu karalnego oraz demoralizacji.

Omawiając tematykę uzależnień funkcjonariusze przybliżyli młodzieży negatywne skutki picia alkoholu i używania środków psychoaktywnych, a także wskazali czynniki sprzyjające uzależnieniom. Mówiąc o środkach odurzających wskazali ich zgubny wpływ na organizm młodego człowieka. Wyjaśnili, jak działają takie środki i jakie skutki mogą wywołać w sferze psychofizycznej. Uczniowie dowiedzieli  się również, jakie mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne wobec nieletnich łamiących prawo.  

Szkolenia dotyczyły także zagadnień cyberprzemocy i cyberprzestrzeni, wskazując na aspekty niewłaściwego korzystania z Internetu, zagrożenia płynące z Sieci oraz sposoby i metody ich rozpoznawania. Podniesiono kwestie odpowiedzialności prawnej nieletnich, ze szczególnym zaakcentowaniem najczęściej popełnianych przestępstw internetowych w postaci Hejtingu, Trollingu i Stalkingu.

Podczas spotkań odbyła się projekcja filmów profilaktycznych o tematyce cyberprzemocy  w szkole z serii „Zaplątani w  Sieć”: „Happy sleeping”, „Cyberbullying” i „Sexting”.

Funkcjonariusze podczas zajęć rozmawiali o bezpieczeństwie w ruchu drogowym z uczniami wszystkich szkół na terenie powiatu. Zaprezentowali m.in. zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, podstawowe znaki drogowe, wyposażenie roweru oraz uprawnienia i obowiązki rowerzystów. Wskazali zasadność i obowiązek noszenia elementów odblaskowych oraz wręczyli uczniom opaski odblaskowe. Jako główne przyczyny wypadków drogowych wskazali brawurę, lekkomyślność oraz kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości. Omówili konsekwencje karne w odniesieniu do osób, które prowadzą pojazd będąc pod wpływem środków psychoaktywnych oraz korzystają z telefonów komórkowych.

Podczas wizyty uczniów klas mundurowych II LO w Prudniku w Komendzie Powiatowej Policji  w Prudniku funkcjonariusze Ogniwa Ruchu Drogowego przedstawili zasady prawidłowego zachowania świadków zdarzenia drogowego oraz właściwego zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego przez odpowiednie służby z wykorzystaniem walizkowego zestawu Zapora oraz flar ostrzegawczych diodowych. Zaprezentowali uczniom film instruktażowy pn. „Zabezpieczenie działań służb i straży podczas wypadku drogowego”, który powstał we współpracy Starostwa Powiatowego w Prudniku z Komendą Powiatową Policji w Prudniku i Komendą Powiatową PSP w Prudniku w ramach partnerskiego projektu.

Podczas spotkań profilaktyczno-edukacyjnych z rodzicami uczniów funkcjonariusze omówili zagrożenia płynące z Internetu oraz sposoby przeciwdziałania zagrożeniom. Szczegółowo przedstawili zjawisko cyberprzemocy oraz cyberprzestępczości i wskazali najczęściej popełniane przestępstwa internetowe. Zaprezentowali sposoby zabezpieczenia komputera, jak również polecili rodzicom zwiększenie nadzoru nad dziećmi korzystającymi z komputera i Internetu. Poruszyli kwestię gier internetowych, jako uzależnienia oraz czynnika prowadzącego do demoralizacji nieletniego.

Ponadto w trakcie prowadzonych spotkań z rodzicami funkcjonariusze przedstawili zagadnienie profilaktyki narkotykowej prezentując walizkę narkotykową z jej wyposażeniem. W celu podniesienia świadomości rodziców  ukazali  konsekwencje względem osób nieletnich popełniających czyny karalne związane z m.in. posiadaniem i sprzedażą środków odurzających w oparciu o uregulowania prawne wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przedstawili także zarys możliwości prawnych rodziców oraz nauczycieli pod kątem wykonywania testów narkotykowych. Wskazali instytucje pomocowe udzielające wsparcia dla rodzin z problemem narkomanii.

Projekt dofinansowany został ze środków rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

 • Prudniccy policjanci edukują uczniów oraz rodziców
 • Prudniccy policjanci edukują uczniów oraz rodziców
 • Prudniccy policjanci edukują uczniów oraz rodziców
 • Prudniccy policjanci edukują uczniów oraz rodziców
 • Prudniccy policjanci edukują uczniów oraz rodziców
 • Prudniccy policjanci edukują uczniów oraz rodziców
 • Prudniccy policjanci edukują uczniów oraz rodziców
 • Prudniccy policjanci edukują uczniów oraz rodziców
 • Prudniccy policjanci edukują uczniów oraz rodziców
 • Prudniccy policjanci edukują uczniów oraz rodziców
 • Prudniccy policjanci edukują uczniów oraz rodziców
 • Prudniccy policjanci edukują uczniów oraz rodziców
 • Prudniccy policjanci edukują uczniów oraz rodziców
 • Prudniccy policjanci edukują uczniów oraz rodziców
 • Prudniccy policjanci edukują uczniów oraz rodziców
 • Prudniccy policjanci edukują uczniów oraz rodziców
 • Prudniccy policjanci edukują uczniów oraz rodziców