RAZEM OZNACZA BEZPIECZNIEJ - Aktualności - KPP Prudnik

Aktualności

RAZEM OZNACZA BEZPIECZNIEJ

Data publikacji 03.01.2018

Starostwo Powiatowe w Prudniku w partnerstwie z Komendami Powiatowymi: Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku realizowało drugi etap projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”.

Przeprowadzono wiele ciekawych i wartościowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych. W szkołach ponadgimnazjalnych odbywały się dla uczniów zajęcia pozalekcyjne i szkolenia tj.: dziennikarskie, strzelectwa obronno-sportowego, artystyczne, naukowe, sportowe, komputerowe, teatralne, wokalne, instrumentalne, z musztry, z topografii i terenoznawstwa. Ponadto ogłoszone zostały konkursy dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bądź widoczny na drodze” oraz „Młodzi przeciwko wykluczeniom społecznym”.

Podczas Rajdu Maluchów oraz VI Biegu Prudnickiego w ramach kampanii „Świeć odblaskiem – daj się zauważyć” funkcjonariusze Zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii KPP w Prudniku, przy wsparciu uczniów klas mundurowych ZSR w Prudniku, przypomnieli podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcając do noszenia elementów odblaskowych. Wiedzę o właściwym i bezpiecznym poruszaniu się po drogach propagowano również podczas Wojewódzkiego Turnieju Rowerowego dla uczniów szkół specjalnych, zorganizowanego przez SOSW w Prudniku.

Kolejną formą realizacji działań profilaktycznych projektu był cykl spotkań profilaktyczno-edukacyjnych przeprowadzonych przez funkcjonariuszy KPP w Prudniku dla rodziców i uczniów szkół na terenie powiatu o różnorodnej tematyce, podczas których uczniowie otrzymali opaski odblaskowe. Funkcjonariusz z Sekcji do walki z Cyberprzestępczością KWP w Opolu przeprowadził szkolenie dla młodzieży pod hasłem „Cyberbezpieczny uczeń”.

Uczniowie ZSR w Prudniku brali udział w warsztatach psychologicznych na temat „Ryzykowne zachowania seksualne pod wpływem używek - dlaczego narkotyki = seks?”, natomiast grupa specjalistów tj.: pedagodzy, psychologowie, pracownicy socjalni i przedstawiciele służb mundurowych uczestniczyła w wykładzie specjalistycznym na temat „Powstawanie zachowań dysfunkcyjnych i przemocowych w podejściu systemowym”. Obie formy zostały przeprowadzone przez psychologa klinicznego Aleksandrę Żyłkowską z Instytutu Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach.

Starostwo Powiatowe w Prudniku i Komenda Powiatowa Policji w Prudniku zorganizowali konferencję metodyczną pod hasłem „Nowe technologie cyfrowe a rozwój edukacyjny i emocjonalny dzieci i młodzieży – szanse  i zagrożenia”. Prelegentami byli: mgr Leszek Roszczenko i mgr Maciej Szczodrowski, specjaliści z dziedziny profilaktyki uzależnień z Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku, którzy w niezwykle interesujący sposób przekazali wiele cennych wskazówek dotyczących pracy z młodzieżą w celu zapobiegania i przeciwdziałania różnego typu zagrożeniom internetowym.

W celu podniesienia wiedzy na temat prawidłowego zachowania świadków zdarzenia drogowego oraz właściwego zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego przez odpowiednie służby, nakręcono film instruktażowy pn. „Zabezpieczenie działań służb i straży podczas wypadku drogowego” z wykorzystaniem walizkowego zestawu Zapora oraz flar ostrzegawczych diodowych.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wsi w Zespole Szkół w Głogówku odbyło się spotkanie na temat „Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym”, przeprowadzone przez przedstawicieli KPP i KP PSP w Prudniku oraz PIP w Opolu. Wśród omówionych zagadnień były: zasady bezpiecznej pracy w świetle zagrożeń wypadkowych w rolnictwie; założenia ogólnopolskiej akcji przeciwko wypalaniu pozostałości roślinnych; zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru, transportu i składowania polnych płodów rolnych; zagrożenia pożarowe;  rola dzielnicowego wśród społeczności wiejskiej, zasady działania aplikacji „Moja Komenda” i „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz Przycisku Sieci Życia®. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne i elementy odblaskowe.

W ramach partnerskiego projektu wspierana była działalność „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku. Klub promuje ideę wolontariatu jako skuteczną metodę wychowawczą przeciwdziałania przemocy w szkołach i środowiskach lokalnych oraz alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Siódemka wyróżnionych wolontariuszy  Prudnickiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” wzięła udział w XXIII Ogólnopolskim Finale Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, który odbył się w Gdańsku. Wyróżnienie zdobyła KAROLINA KUCZMAN, uczennica klasy mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w ZSR w Prudniku. Grupa wolontariuszy Klubu pod opieką pedagoga Marzanny Zawadzkiej-Ciępki wzięła udział w Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Godność człowieka, a niepełnosprawność”, zorganizowanej przez Fundację "Świat na TAK" w Warszawie.

Kolejnym działaniem promującym ideę wolontariatu były „Andrzejki Prudnickiej Grupy PaT”, zorganizowane po raz trzeci przez PaTPORT ZSR w Prudniku. Tym razem zaproponowano wolontariuszom następujące warsztaty: teatralne, plastyczne, gastronomiczne, fotograficzne, taneczne, samoobrony i musztry. Działania warsztatowe zostały podsumowane na uroczystej gali, która zakończyła się wspaniałą zabawą integracyjną.

Wolontariusze „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku tradycyjnie po raz czwarty zorganizowali na prudnickim Rynku „WIGILIĘ POLSKĄ” dla mieszkańców, podczas której były serwowane bezpłatne posiłki przygotowane przez uczniów klas gastronomicznych ZSR oraz SOSW w Prudniku. Młodzież zadbała o dostojną oprawę świąteczną przy wsparciu „Klubów Ośmiu” z Moszczanki i Łącznika. W tym roku gościnnie wystąpił chór z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku pod kierownictwem Iwony Preusner oraz chór z Zespołu Szkół w Głogówku pod kierownictwem Oskara Koziołka.

Realizacja partnerskiego projektu miała także na celu podwyższenie kompetencji i umiejętności przez funkcjonariuszy KPP w Prudniku w formie „Kwalifikacyjnego kursu obronnej walki wręcz oraz technik interwencyjnych”, „Kursu doskonalenia technik jazdy samochodem na płycie poślizgowej” oraz „Warsztatów interwencji kryzysowej”.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt przekazania przez Starostwo Powiatowe w Prudniku dla KPP w Prudniku sprzętu o wartości 8500 zł, na który składają się: zestaw do oznakowania miejsc wypadków, flary ostrzegawcze, diody sygnalizacyjne, znaki drogowe, notebook, sprzęt komputerowy oraz filmy o tematyce profilaktycznej. Sprzęt będzie wykorzystywany przez prudnickich policjantów w codziennej służbie i niewątpliwie przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie naszego powiatu.

Kolejnymi istotnymi działaniami były: instalacja monitoringu wizyjnego w ZSR w Prudniku i ZS w Głogówku oraz montaż 2 szt. defibrylatorów wraz z szafkami w SOSW w Prudniku i Głogówku. Przedstawiciele tych instytucji odbyli szkolenia umiejętności w zakresie obsługi defibrylatora AED.

Powyższe wspólne działania bez wątpienia przyczyniły się do osiągnięcia celu projektu i wzrostu bezpieczeństwa społeczności lokalnej.  

Projekt uzyskał dofinansowanie z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”  w kwocie 100.000 zł. Powiat wniósł wkład własny w kwocie 25.000 zł.