KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PRUDNIKU - Kierownictwo - KPP Prudnik

Kierownictwo

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PRUDNIKU

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W PRUDNIKU

podinsp. Krzysztof Urban

 

 

p.o. I ZASTĘPCY KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PRUDNIKU

kom. Krzysztof Kociuga