KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PRUDNIKU - Kierownictwo - KPP Prudnik

Kierownictwo

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PRUDNIKU

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W PRUDNIKU

podinsp. Krzysztof Urban

 

 

PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PRUDNIKU

podinsp. Renata Worek